Citrongul vecklare
Thiodia citrana (Hübner, 1799)

Citrongul vecklare Thiodia citrana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Thiodia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep Zootax 2261)Thiodia citrana (Hübner, 1799). Citrongul vecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever i augusti september i blomhuvudena av rölleka, fältmalört och färgkulla, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer