Gråboplattmal
Exaeretia allisella Stainton, 1849

Gråboplattmal Exaeretia allisella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Exaeretia allisella Stainton, 1849. Gråboplattmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever i blad och stjälk av gråbo, förpuppning i rötter eller i kokong i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer