Fläckig glansspinnare
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

Glansspinnare Callimorpha dominula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Callimorpha.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758). Glansspinnare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 52-58 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer