Domherre
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Domherre hane Hanna Sörensson

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pyrrhula.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Domherren förekommer i hela landet och är en omtyckt gäst vid fågelborden på vintern. Det svenska beståndet uppskattas till ca 380 000 häckande par (2012). 

Biologi

Längd 17 cm.
Hanen är röd på bröstet och undersidan och har grå rygg, svart hjässa och svarta vingar med vitt vingband. Honan har gråbrunt bröst och under-sida, men i övrigt liknar hon hanen. Ungfåglar har brunare fjäderdräkt och saknar den svarta hjässan.

Habitat

Domherren häckar i barr- och blandskog i hela landet.

Migrering

Både stann- och flyttfågel. Flyttar oftast kortare sträckor men östliga populationer kan företa längre flyttningar. Den längsta noterade flyttningen är 1819 km.

Födoval

Äter knoppar och frön efter årstid, t.ex. syren, fruktträd, rönnbär, enbär, ask, lönn, björk och brännässla. Ungarna äter mestadels insekter.

Beteende

Uppträder ofta i par och är en vanlig gäst vid fågelbord på vintern. Under sommaren är domherren svårare att få syn på då den gärna håller till inne i skogen. Både hanen och honan sjunger.

Fortplantning

Domherrarna håller ofta ihop hela livet och bygger bo en bra bit från marken i ett träd eller en buske, ofta i en liten gran. Honan lägger 5-6 ägg som hon ruvar i 13 dagar. Äggen är ca 20 mm långa och 14 mm breda. Färgen är grönblå med bruna eller svarta fläckar koncentrerade till äggets trubbiga ända. Ungarna stannar ca 16-18 dagar i boet, men familjen håller ihop även efter det att ungarna blivit flygfärdiga.

Utbredning

Utbredningen sträcker sig från västra Europa österut till Kamchatka.Mediafiler på webben
Läs mer