Gökärtspuckelmal
Leucoptera orobi (Stainton, 1870)

Gökärtpuckelmal Leucoptera orobi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Leucoptera orobi (Stainton, 1866). Gökärtpuckelmal förekommer tämligen allmänt från Bl till Gä. Vingbredd 6-7 mm. Larven gör fläckminor på gökärt, klöver och vickerblad, förpuppning i en vit kokong på ett blad. Mina av Gökärtpuckelmal Leucoptera orobi i klöverblad.

Mediafiler på webben
Läs mer