Blåhallonknoppmal
Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817)

Blåhallonknoppmal Lampronia flavimitrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817). Blåhallonknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-15 mm. Huvudhår blekgula. Antennerna kortare än halva framvingelängden. Framvingarna glänsande, mörkt gråbruna. De är försedda med två ljusa tvärband som ibland kan vara avbrutna på mitten. Vid vingens framkant utanför det yttre tvärbandet finns en vitaktig, mindre fläck. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i fuktiga lövskogar där det växer blåhallon.

Associationer

Näringsväxter: Rubus caesius, R. idaeus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven lever på blåhallon.

Utbredning

Är påträffad sällsynt från Skåne till Värmland samt Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer