Sallatsfrövecklare
Eucosma conterminana (Guenée, 1845)

Sallatsfrövecklare Eucosma conterminana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma conterminana (Guenée, 1845). Sallatsfrövecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i augusti september i blommorna av sallat, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer