Hartsgallvecklare
Retinia resinella (Linnaeus, 1758)

Hartsgallvecklare Retinia resinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Retinia resinella (Linnaeus, 1758). Hartsgallvecklare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 16-22 mm. Larven är tvåårig och lever från september till april i skotten av tall som då förorsakar ett kådutflöde, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer