Almbarksdvärgmal
Ectoedemia amani Svensson, 1966

Almbarksdvärgmal Ectoedemia amani T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Ectoedemia amani Svensson, 1966. Almbarksdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 7,5-10 mm. Huvudhår och krage mörkt ockra samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna matt gråsvarta, grovfjälliga. Bakvingar grå hos hanen en vit hårpensel vid basen.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer alm.

Associationer

Näringsväxt: Ulmus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven är gul och gör en lång, slingrande gångmina i almbarken. I Sverige tar larvutvecklingen två år.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne, Öland, Bohuslän, Södermanland och Uppland. I övriga norden finns den i södra Danmark, södra Norge men saknas i Finland. Mina av Almbarksdvärgmal Ectoedemia amani i almbark.

Mediafiler på webben
Läs mer