Brun bokdvärgmal
Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)

Brun bokdvärgmal Stigmella hemargyrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832). Brun bokdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår ljusgula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, ca halva framvingelängden. Framvingarna brunglänsande innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet silverglänsande. Bakvingar grå, hos hanen med doftfjäll i framkanten.

Biologi

Habitat

Finns i lövskog där det växer bok.

Associationer

Näringsväxt: Fagus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i april-maj samt en andra generation i augusti. Larven är grönvit och gör en lång, slingrande gångmina som oftast börjar vid utkanten av bladet, i motsats till tityrella, där minan oftast börjar vid mittnerven. Exkrementerna är placerade i en bred mittlinje. Kokongen är ljusgul.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland huvudsakligen längs kusten. I övriga norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland. Mina av Brun bokdvärgmal Stigmella hemargyrella i bokblad.

Mediafiler på webben
Läs mer