Prästkragestjälkvecklare
Dichrorampha consortana Stephens, 1852

Prästkragestjälkvecklare Dichrorampha consortana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Dichrorampha consortana Stephens, 1852. Prästkragestjälkvecklare förekommer sällsynt från Sk till Ås. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i maj juni i stjälken av prästkrage som då får en lätt ansvällning, förpuppning i en kokong i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer