Luktgräsfjäril
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Aphantopus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758). Luktgräsfjäril förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 30-52 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mediafiler på webben
Läs mer