Pudermätare
Perconia strigillaria (Hübner, 1787)

Pudermätare Perconia strigillaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Perconia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Perconia strigillaria (Hübner, 1787), hane, hona. Pudermätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 28-37 mm. Larven lever på bl. a. ljung, ginst och harris, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer