Svart ängskorthuvudmal
Scythris disparella (Tengström, 1848)

Svart ängskorthuvudmal Scythris disparella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scythris disparella (Tengström, 1848). Svart ängskorthuvudmal förekommer tämligen allmänt från Bl till Ån. Vingbredd 10-12 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer