Gulsvansspinnare
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gulsvansspinnare Drymonia dodonaea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Gulsvansspinnare förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på främst på ek men även bok, förpuppning i ett tunt spinn på marken. Synonym Phalaena trimacula Esper, 1785

Mediafiler på webben
Läs mer