Kaprifolfjädermott
Alucita hexadactyla (Linnaeus, 1758)

Kaprifolfjädermott Alucita hexadactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758. Kaprifolfjädermott förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i juli i ansvällda skott av kaprifol, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer