Brunaktigt knölfly
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)

Brunaktigt knölfly Helicoverpa armigera T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Helicoverpa.)
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808). Brunaktigt knölfly är en migrerande art som har tagits från Sk till Me. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer