Hästhovsugglemott
Scoparia subfusca Haworth, 1811

Hästhovsugglemott Scoparia subfusca T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scoparia subfusca Haworth, 1811. Hästhovsugglemott förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 20-27 mm. Larven lever från september till maj på rötterna av tussilago och skråp, förpuppning i en kokong vid näringsväxten. Synonym Scoparia cembrae sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer