Sandfältsjordfly
Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)

Sandfältsjordfly Euxoa cursoria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766). Sandfältsjordfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 31-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer