Mörkkantad fjällknoppvecklare
Apotomis demissana (Kennel, 1900)

Mörkkantad fjällknoppvecklare Apotomis demissana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Apotomis demissana (Kennel, 1900), hane. Mörkkantad fjällknoppvecklare förekommer sällsynt från Hr till To. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever i juni juli mellan sammanspunna blad på ullbladiga viden, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer