Tryfjädermott
Pterotopteryx dodecadactyla (Hübner, 1813)

Tryfjädermott Pterotopteryx dodecadactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Pterotopteryx.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10673)Pterotopteryx dodecadactyla (Hübner, 1813). Tryfjädermott förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i maj juni i uppsvällda skott av try.

Mediafiler på webben
Läs mer