Fackelrosmal
Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859)

Fackelrosmal Aristotelia subdecurtella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859). Fackelrosmal förekommer sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 12-13 mm. Larven lever i hopspunna skott på fackelblomster.

Mediafiler på webben
Läs mer