Cilierad tallvecklare
Rhyacionia logaea Durrant, 1911

Cilierad tallvecklare Rhyacionia logaea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhyacionia logaea Durrant, 1911. Cilierad tallvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever i maj augusti i knoppar och skott av tall, förpuppning i en kokong på stammen.

Mediafiler på webben
Läs mer