Skogsgräsfjäril
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)

Skogsgräsfjäril Erebia ligea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Erebia ligea (Linnaeus, 1758). Skogsgräsfjäril förekommer allmänt vartannat år från Sk till To. Vingbredd 38-50 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mediafiler på webben
Läs mer