Blyspinnmal
Yponomeuta sedellus Treitschke, 1832

Blyspinnmal Yponomeuta sedella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Yponomeuta sedellus Treitschke, 1832. Blyspinnmal.

Beskrivning

Vingbredd 14-19 mm. Hjässan grå. Antenner gråaktiga, kortare än framvingelängden. Framvingarna grå med tre längsrader svarta prickar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i torra marker och trädgårdar där det växer kärleksört.

Associationer

Näringsväxt: Hylotelephium.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-september. Honan lägger äggen på bladen. När larverna kläcks minerar de först men äter sedan bladen tillsammans i ett löst spinn. När larverna är fullbildade förpuppar de sig i vita, spolformiga kokonger.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Phalaena vigintipunctata Retzius, 1783. Spinn och larver av Blyspinnmal Yponomeuta sedellus på kärleksört.

Mediafiler på webben
Läs mer