Soldvärgmal
Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971)

Soldvärgmal Stigmella dorsiguttella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971). Soldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår orangegula, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Hanen med en gulaktig analtofs. Framvingarna bronsbruna med svag glans. Bakvingar hos hanen med rostgula doftfjäll, hos honan grå.

Biologi

Habitat

Finns på hagmarker och kuperad terräng där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är gul och gör en gångmina med exkrementer huvudsakligen i mittlinje. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer från Småland till Uppland. I övriga norden saknas den. Mina av Soldvärgmal Stigmella dorsiguttella i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer