Asptandvinge
Notodonta torva (Hübner, 1803)

Asptandvinge Notodonta torva T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Notodonta torva (Hübner, 1803), hane, larv. Asptandvinge förekommer tämligen sällsynt från Sk till Lu. Vingbredd 40-45 mm. Larven lever främst på asp och poppel, förpuppning i marken. Synonym Phalaena tritophus sensu Esper, 1786

Mediafiler på webben
Läs mer