Nättecknad korgmal
Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)

Nättecknad korgmal Metzneria neuropterella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Metzneria neuropterella (Zeller, 1839). Nättecknad korgmal förekommer tämligen allmänt från Bl till Up. Vingbredd 11-22 mm. Larven lever i blomhuvuden på jordtistel och svartklint, förpuppning i blomhuvudet.

Mediafiler på webben
Läs mer