Borstfly
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)

Borstfly Thalpophila matura T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Thalpophila.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766). Borstfly förekommer allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på diverse gräsarter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer