Fjällhedflymott
Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796)

Fjällhedflymott Metaxmeste phrygialis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796). Fjällhedflymott förekommer sällsynt i Dr, Hr och Jä. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever i september oktober på diverse fjällväxter.

Mediafiler på webben
Läs mer