Föränderlig höstmal
Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)

Föränderlig höstmal Ypsolopha ustella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha ustella (Clerck, 1759). Föränderlig höstmal.

Beskrivning

Vingbredd 15-20 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna varierar avsevärt vad gäller färgteckning. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-oktober samt efter övervintring mars-juni. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en ljusbrun kokong på stammen eller ett nedfallet blad.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland samt rapporterad från Jämtland, Ångermanland och Västerbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer