Malörtmott
Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)

Malörtmott Euzophera cinerosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euzophera cinerosella (Zeller, 1839). Malörtmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever från september till maj i rötterna av malört, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer