Smultronskäckmal
Tinagma perdicellum Zeller, 1839

Smultronskäckmal Tinagma perdicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tinagma perdicellum Zeller, 1839. Smultronskäckmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvud gråbrunt. Antenner ljusgula, drygt halva framvingelängden. Framvingarna svartbruna med ett mörkt band i miten kantat av ljusa fjäll, bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmarker och i trädgårdar där det växer smultron och jordgubbar.

Associationer

Näringsväxter: Fragaria, Potentilla och Rubus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i första stadiet som minerare i bladstjälken, därefter utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer