Backgräsminerarmal
Elachista orstadii N. Palm, 1943

Backgräsminerarmal Elachista orstadii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista orstadii N. Palm, 1943. Backgräsminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 7-9 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer