Lövträdsknoppvecklare
Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lövträdsknoppvecklare Spilonota ocellana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775). Lövträdsknoppvecklare förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 12-17 mm. Larven lever från september till maj i ett tunnt spinn på blad av diverse buskar och lövträd, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer