Nordiskt pilfly
Hillia iris (Zetterstedt, 1839)

Nordiskt pilfly Hillia iris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Hillia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hillia iris (Zetterstedt, 1839). Nordiskt pilfly förekommer tämligen allmänt från Dr till To. Vingbredd 30-34 mm. Larven lever på grönvide och jolster, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer