Fyrfläckig dvärgmal
Bohemannia quadrimaculella (Boheman, 1853)

Fyrfläckig dvärgmal Bohemannia quadrimaculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bohemannia quadrimaculella (Boheman, 1853). Fyrfläckig dvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 7,5-9 mm. Huvudhår orange, krage glänsande brun, med breda fjäll, ögonlock guldglänsande. Antenner mörkgrå med ljusa spetsar, drygt halva framvingelängden. Framvingar glänsande mörkt kopparbruna med purpurglans. I yttre delen finns två motstående, stora guld- eller silverglänsande fläckar. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i kusttrakter där det växer al.

Associationer

Näringsväxt: Alnus glutinosa.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven är inte beskriven men sannolikt lever den i alknoppar.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne, Blekinge, Halland samt på Öland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer