Större violbrokmal
Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)

Större violbrokmal Pancalia schwarzella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798). Större violbrokmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever först i stjälken senare i rötterna av ängsviol. Synonym Pancalia latreillella Curtis, 1830

Mediafiler på webben
Läs mer