Aspskimmerfjäril
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Aspskimmerfjäril Apatura ilia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775). Aspskimmerfjäril rapporterades första gången i Sö 2011, den finns närmast på Åland. Vingbredd 66-72 mm. Larven lever främst på Asp, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer