Granfrömott
Assara terebrella (Zincken, 1818)

Granfrömott Assara terebrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Assara.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10734)Assara terebrella (Zincken, 1818). Granfrömott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-25 mm. Larven lever från september till maj i grankottar, förpuppning i kotten.

Mediafiler på webben
Läs mer