Hedmätare
Selidosema brunnearia (Villers, 1789)

Hedmätare Selidosema brunnearia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Selidosema.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Selidosema brunnearia (Villers, 1789), hane, hona. Hedmätare förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 29-36 mm. Larven lever på klöver, syra, ljung och ginst, förpuppning på marken. Synonym Selidosema ericetaria oelandica Wahlgren, 1913

Mediafiler på webben
Läs mer