Ljusgul höfjäril
Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Ljusgul höfjäril Colias hyale T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Colias hyale (Linnaeus, 1758), hane, hona, undersida. Ljusgul höfjäril är en migrerande art som tämligen sällsynt påträffas från Sk till Me. Vingbredd 45-48 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning som gördelpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer