Trefläckigt vågfly
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)

Trefläckigt vågfly Eupsilia transversa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Eupsilia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766). Trefläckigt vågfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 40-48 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Phalaena satellitia Linnaeus, 1767

Mediafiler på webben
Läs mer