Gul dunörtbrokmal
Mompha ochraceella (Curtis, 1839)

Gul dunörtbrokmal Mompha ochraceella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mompha ochraceella (Curtis, 1839). Gul dunörtbrokmal förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever i rot och stjälk samt minerande i nedre blad av dunört, förpuppning i en gulaktig kokong i minan.

Mediafiler på webben
Läs mer