Grågul lavmätare
Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)

Grågul lavmätare Parectropis similaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Parectropis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parectropis similaria (Hufnagel, 1767), hane, hona, larv. Grågul lavmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 30-32 mm. Larven lever på ek, bok, björk och lind, förpuppning i marken. Synonym Geometra extersaria Hübner, 1799

Mediafiler på webben
Läs mer