Långfläckat metallfly
Autographa macrogamma (Eversmann, 1842)

Långfläckat metallfly Autographa macrogamma T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Autographa macrogamma (Linnaeus, 1758). Långfläckat metallfly förekommer tämligen allmänt från Öl till To. Vingbredd 40-42 mm. Larven lever på diverse örter, träd och buskar, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer