Björksobermal
Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)

Björksobermal Anacampsis blattariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Anacampsis blattariella (Hübner, 1796). Björksobermal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 12-20 mm. Fjärilen vilar oftast på trädstammar. Larven lever i ett hoprullat blad av björk.

Mediafiler på webben
Läs mer