Ryssplattmal
Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej bedömd (NE) 
Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877). (Bild saknas). Ryssplattmal har påträffats i Uppland och Gästrikland. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever i sammanspunna bladrör av bl. a. gråbo.

Mediafiler på webben
Läs mer