Tandmott
Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tandmott Cynaeda dentalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Cynaeda.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 2622)Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775). Tandmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 21-31 mm. Larven lever från September till maj först minerande i rotbladen sedan i stjälken av blåeld som då bildar en avlång gall, förpuppning i gallen.

Mediafiler på webben
Läs mer