Mörksprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma friesei Svensson, 1966

Mörksprötad tallbarrsmal Ocnerostoma friesei T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ocnerostoma friesei Svensson, 1966. Mörksprötad tallbarrsmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår vitgrå. Antenner grå, ibland svagt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar glänsande gråvita. Bakvingar grå. Skiljer sig från den liknande Ocnerostoma piniariellum genom sina grå antenner samt flygtiden som börjar tidigare.

Biologi

Habitat

Finns i tallskogar.

Associationer

Näringsväxt: Pinus sylvestris.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven lever minerande i tallbarr, förpuppning mellan sammanspunna tallbarr.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer